Skip to content
Sök

Bildesteter i återkommande regional utställning

Kalixelevernas verk i utställningen "Face Me". Observera att verken till viss del är beskurna. På projektsidan faceme21.com kan du se samtliga verk som de är menade att betraktas.
Kalixelevernas verk i utställningen "Face Me". Observera att verken till viss del är beskurna. På projektsidan faceme21.com kan du se samtliga verk som de är menade att betraktas.

I konstprojektet "Face Me" gestaltar ungdomar i valfri konstnärlig teknik hur det är att vara ung i Norrbotten idag. Totalt deltar 77 ungdomar från gymnasieskolor i Kalix, Kiruna, Luleå och Piteå. Kalixeleven Viktor Rifalk fick också med sig ett stipendium för sitt verk.

Det är femte gången som Sveriges Konstföreningar Norrbotten i samverkan med Sunderby Konstskola genomför ungdomsprojektet "Face Me". Kalixeleven Viktor Rifalk var en av tre ungdomar som fick ett hedersomnämnande och ett stipendium på 1 000 kronor för sitt verk. Du kan läsa mer om stipendiaternas verk på Sveriges Konstföreningars hemsida.

Digitala möten

De deltagande ungdomarna har under första delen av vårterminen arbetat med uppgiften att gestalta hur det är att vara ung i Norrbotten idag. I år har arbetet skett under annorlunda förutsättningar, många har arbetat hemifrån och kontakten med lärarna och kamraterna har varit digital något samtidigt speglar den verklighet som gymnasieungdomar tvingats leva under en längre tid.

Digital vernissage

Torsdag 22 april avslutades den första delen av projektet med en digital vernissage på Sunderby folkhögskola. Du kan se vernissaget i efterhand via evenemangssidan på Facebook. Men riktigt slut är det inte - den här gången kan inte eleverna mötas på Sunderbyn för workshop med en konstnär och vernissage utan istället kommer konstnären hem till varje skola under sena våren.

Vandringsutställning

En jury med regionens konstkonsulent Ricky Sandbergs som ordförande kommer att ta ut trettio verk som ska ingå i en vandringsutställning. Denna kommer från maj 2021 att visas av konstföreningar runtom i Norrbotten, med avslutning på Norrbottens museum i maj 2022. 
Projektet genomförs med ekonomiskt stöd av Sparbanken Nord, Region Norrbotten, Luleå, Kiruna och Piteå kommuner. Du kan redan nu se samtliga verk på projektsidan faceme21.com.