I dagsläget erbjuder Furuhedsskolan lärlingsförlagda utbildningar på handelsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet. Lärlingsutbildningen innebär inte att eleverna går en annan utbildning, utan enbart att de lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt.

Clara Isaksson läser som lärling på restaurang- och livsmedelsprogrammet, halva utbildningen får hon ute på en arbetsplats där hon lär sig om matlagning i restaurang, servering och bararbete.
"Jag trivs bra, det är roligt att vara ute och jobba. Det är kul att gå lärling när det är mycket praktik", säger Clara.
På skolan läses de gymnasiegemensamma ämnena, och ibland vissa delar av yrkesämnena. Handledaren på arbetsplatsen har nära kontakt med yrkesläraren.

Får en fot i arbetslivet

Åsa Garelick som är lärare på handelsprogrammet berättar att en fördel för eleven är att denne både får en yrkesexamen från gymnasieskolan och kontakter inom arbetslivet.
"Det är ett fantastiskt sätt för unga att få en en fot i arbetslivet och för Kalix företag att kunna skräddarsy utbildningen för sin framtida personal. Lärlingsutbildning passar bäst för de elever som vet vad dom vill bli, som klarar att vara på en arbetsplats och ha vuxna kollegor på jobbet!"

Vill erbjuda fler lärlingsutbildningar

På handelsprogrammet läser eleverna bland annat personlig försäljning, inköp och marknadsföring. Lärlingseleverna får exakt samma kunskaper, den stora skillnaden är att arbetet till stor del sker ute på en arbetsplats.
"Mina egna förhoppningar är att man börjar se lärlingsutbildning som en – annorlunda men – minst lika bra väg att lära sig ett yrke. Att vi kunde erbjuda alla våra elever på yrkesprogram lärlingsförlagd utbildning", säger Åsa.

Möjligt att anställa lärlingar

Sedan något år tillbaka är det möjligt för företag att anställa sina lärlingar under utbildningstiden.
"Det innebär att företaget avlönar eleven under lärlingstiden, med viss uppbackning via statsbidrag. Eleven gör dock sina kurser på gymnasiet precis som en vanlig gymnasial lärling under studietiden", förklarar Åsa Garelick.