Projektet ”I dina skor” utgår ifrån ett mentorskap med yrkesverksamma konstnärer och elever. Eleverna och mentorerna ska gemensamt komma fram till en aktivitet, som kulturskolan ska genomföra tillsammans med Musik och Kulturskolerådet. 

Projektet är treårigt och har fått cirka 3,5 miljoner kronor av Arvsfonden. Sveriges Musik och Kulturskoleråd är projektägare, och deltagande kommuner är Kalix, Gävle och en ännu inte klarlagd storstadskommun.

"Spännande samarbeten"

Kulturskolan i Kalix, ska genomföra åtta olika mentorskap och gemensamma projekt under läsåren 2015-2017. Projektarbetet startar i januari, och kulturskolan Kalix kommer främst att samarbeta med Norrbottensmusiken, Dans i Nord och eventuellt ytterligare en aktör.
– Det ska bli riktigt roligt att gå in i dessa spännande samarbeten, säger kulturskolans rektor Björn Emmoth.