De senaste tre åren har vi jobbat och fokuserat särskilt på kollegial professionsutveckling av verksamheten. Vi har använt många metoder och utgått från många perspektiv och artiklar, men aktionslärande är den form som varit mest central.

Det senaste läsåret har vi samarbetat med Cecilia Frostenson, där hon fungerat som både handledare och utbildare. Utvärderingen visade att arbetat varit mycket både uppskattat och lärorikt.

Ni är välkomna att ta del av rapporten här om intresse finns.

Det går också bra att ta kontakt ifall ni vill veta mer.

Björn Emmoth
Rektor Kulturskolan
070-2416707
bjorn.emmoth@kalix.se