Vi startar en ny omgång till hösten 100 procent studietakt. Utbildningen startar den 19 augusti 2019. Sista ansökningsdag den 20 maj.

För dig som redan är undersköterska

Nyhet –för dig som vill arbeta inom socialt arbete och psykiatri. I augusti startar vi en ny
Undersköterskeinriktning för arbete inom socialt arbete och inom psykiatri.
Utbildningen startar den 19 augusti 2019. Sista ansökningsdag den 20 maj.

Utbilda dig till vårdbiträde

I november 2019 startar vi en ny omgång för dig som inte har svenska som modersmål.
Utbildningen är drygt 1 år och är på 75 procent studietakt. Du läser svenska parallellt med vårdutbildningen. Nio veckor av utbildningen är praktik.
Efter utbildningen kan du arbeta som vårdbiträde.
Utbildningen startar den 5 november 2019. Sista ansökningsdag den 16 september.

För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare vid vuxenutbildningen.

Maila oss så kontaktar vi dig: vuxsyv@kalix.se