Vuxenutbildningen i Kalix har flera yrkesutbildningar i Kalix och Luleå.

Kalix kommun erbjuder gratis buss för de som studerar i Luleå.
Utbildningsstart 2019-02-11, 2019-04-01 samt hösten 2019.

För mer information/ansökan kontakta studievägledarna på vuxenutbildningen.