Studiestartsstöd är en ny form av studiemedel från CSN, som infördes i juli 2017. Med studiestartsstödet kan du som är arbetslös komma igång med dina studier och på så sätt närma dig ett jobb.

Stödet är till för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

Villkor för att få studiestartsstöd

Studiestartsstödet gäller för dig som är:

  • mellan 25-56 år
  • arbetslös och anmäld hos AF i minst 6 månader
  • saknar en färdig grundskola/gymnasieutbildning
  • inte haft studiemedel från CSN de senaste 3 åren
  • Studerar på minst 50 procent.

Läs mer om villkoren för att få studiestartstödet på CSN:s hemsida. 
Är du utländsk medborgare? Då behöver du även uppfylla CSN:s villkor för rätt till svenskt studiestöd.

Hur mycket kan du få?

Du kan studera i 50 veckor med studiestartsstöd, och därefter ansöka om studiemedel för att slutföra sin utbildning om de 50 veckorna inte räcker till.
Bidragets storlek:
Bidrag: 8 512 kronor var fjärde vecka.
Lån: 0 kronor.
Till detta kan du givetvis även ansöka om tilläggsbidrag för att du har barn.

Ansök hos kommunen

Studiestartsstödet ansöker du om hos studievägledarna Carina Björkman och Malin Wennberg vid vuxenutbildningen i Kalix. De bedömer om studiestartstödet är aktuellt för dig, och hjälper dig också att planera dina studier. Det går inte att ansöka om det direkt från CSN.