För att underlätta för elever som drabbas av att den kommunala vuxenutbildningen (komvux) stängts under rådande coronakris har regeringen beslutat att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas till och med den 1 juli 2025.

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2025 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Läs regeringens pressmeddelande på regeringen.se.

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningen om du är intresserad av att börja studera.
Vuxsyv@kalix.se