Under kursen Hållbar utveckling har man på särvux, särskild utbildning för vuxna, arbetat med sortering, återvinning, återbruk och Allemansrätten. Vid avslutningen visades elevernas filmer, bildspel, insektshotell med mera och rektorn delade ut diplom/kursintyg till alla elever.

Lärarna på särvux berättar att man arbetar med att koppla undervisningen mot elevernas vardag för att på så sätt få en bättre förståelse. I kursen Hållbar utveckling har man därför arbetat med att läsa på om och testa sopsortering, besökt Kalix avfallsanläggning, byggt insektshotell och batteriholkar samt besökt återvinningsbutiken för att få tips på vad man kan göra med gamla saker, återbruk. Dessutom har man kopplat detta mot Allemansrätten och lärt sig vad man får och inte får göra i naturen.

Avslutning med utställning och diplomutdelning

Till avslutningen hade man bjudit in elever och lärare vid gymnasiesärskolan för att se resultatet – det blev filmvisning, bildspel och utställning av insektshotell med mera. Sen var det dags för tipsrunda på temat Allemansrätten (även gymnasieeleverna har studerat denna).
– En del frågor var lite svåra, men jag tror att jag klarade det, berättar en elev. Andra tyckte att det var lätt.

Kursen som helhet tycker de har varit intressant och lärorik.

Nästa kurs inom biologi kommer att handla om pandemier och covid-19.

Läs mer om särvux, särskild utbildning för vuxna