Carin Forslund, handledare inom vård- och omsorgscollege, har blivit utsedd till Årets handledare 2019 i Kalix.

Motiveringen lyder:

Carin har varit handledare för elever under många år. Hon har ett stort engagemang och kunskap i sitt yrke som förmedlas på ett föredömligt sätt till eleverna.

Carin brinner för sitt arbete och har stor förmåga att inspirera andra på ett föredömligt sätt. Hon förmedlar yrkesstolthet genom yrkesskicklighet och ett gott bemötande. Hon ger elever möjlighet att träna genom praktiska moment som ingår i det dagliga arbetet och skapar lärtillfällen där eleven får träna tillsammans med handledare på arbetsplatsen. Carin stöttar och inspirerar elever. Hon deltar aktivt i programrådet för vård- och omsorgscollege.

Carin har under många år, på ett exemplariskt sätt i handledarrollen, tagit hand om och stöttat elever under utbildning för att hjälpa dem framåt på deras väg. Hon samverkar på ett bra sätt med lärare från utbildningen. Carin representerar arbetsgivaren Kalix kommun och yrkeskategorin undersköterska med en stolthet som märks tydligt.