Vi har med kort varsel fått möjlighet att starta en extra utbildningsomgång med fördjupning mot äldreomsorg.

Utbildningen startar 2019-03-11.
För mer information/ansökan kontakta studievägledarna
på Vuxenutbildningen.