Med anledning av regeringens rekommendationer för att minska spridningen av coronaviruset så kommer vuxenutbildningen i Kalix kommun att bedriva studierna på distans från och med onsdag den 18 mars 2020.

Ordinarie lärare är tillgänglig för elever inom respektive kurs.

Om elev har frågor kontaktas i första hand elevens lärare.

Elev som genomför sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) följer den aktuella arbetsplatsens anvisningar.
Elev som är sjuk ska anmäla frånvaro.

Beslutet gäller tills vidare.

Kontakt

Möten/vägledningssamtal med våra studie-och yrkesvägledare kommer att ske via telefon. Du når våra vägledare enligt nedan. Vi svarar i betydligt större utsträckning än vanligt under denna period, då vi har mycket färre besökare.