Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och/eller självständighet för människor. Visningsrummet visar de möjligheter som finns genom att använda modern teknik som ett komplement till vård och omsorg.

Kalix kommun har startat upp projektet Visningsrum för välfärdsteknik. Projektet sker i samverkan med Region Norrbotten och pågår till och med den 31 augusti 2020.

Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och/eller självständighet för människor. Det kan till exempel handla om personer med funktionsnedsättning. Tekniken används även av personer som riskerar att få en funktionsnedsättning. Visningsrummet visar på de möjligheter som finns genom att använda modern teknik som ett komplement till vård och omsorg.

Erbjuder ditt företag tekniska lösningar till nytta för privatpersoner?

Visningsrum för välfärdsteknik öppnar också upp för möjligheten för det lokala näringslivet att visa upp tekniska produkter och tjänster som är till nytta för den enskilde medborgaren.

Erbjuder ditt företag smarta tekniska lösningar som underlättar människors vardag? Då är du varmt välkommen att kontakta projektledare Malin Drugge för att få veta mer. Skriv till malin.drugge@kalix.se eller ring 0923-65154.