Skip to content
Sök

Vad gäller från den 29 september?

Som bekant lyfts en hel del av restriktionerna den 29 september, men vi lever fortfarande i en pandemi och bör iaktta försiktighet. På denna sida informerar vi om vilka råd och rekommendationer kring covid-19 som gäller från och med den 29 september.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Från och med den 29 september gäller följande:

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  1. hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
  2. Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig.

Rekommendationerna kring det förändras inte.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?

Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. Det gäller även förskolebarn med milda symtom. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida "Hur länge bör jag stanna hemma?"

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller till och med den 31 oktober. Fullvaccinerade är undantagna.

Information till skolor och förskolor

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida "Vad gäller i skolan från 29 september?"

Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier

Rekommendationer som kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer gäller även efter den 29 september.

Smittspårning av covid-19

Det är fortsatt viktigt med smittspårning och förhållningsregler till personer i hushåll där någon har covid-19. Rekommendationer och vägledning om det gäller tills vidare.

Information till arbetsgivare

Även framöver har arbetsgivare ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. Läs mer om ditt ansvar som arbetsgivare på Folkhälsomyndighetens hemsida

Föreskrifter, rekommendationer och råd som tas bort den 29 september

  • Rekommendationen att om möjligt arbeta hemma
  • Tidigare föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19 som gällt sedan april 2020
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Läs mer

Du kan läsa mer om de restriktioner som gäller från och med den 29 september på folkhälsomyndighetens hemsida.