Mellan den 1 februari och 30 april 2018 gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Då kan den som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen.

Den som frivilligt lämnar in vapen under amnestin kommer inte att straffas för innehavet och har rätt att vara anonym.
Den som inte lämnar in sina vapen under vapenamnestin riskerar ett hårdare straff om han eller
hon senare upptäcks med illegala vapen.

Få bort olagliga vapen

Känner du till någon som har illegala vapen? Vid skjutningar med dödlig utgång är det
ofta just olagliga vapen som används. Berätta gärna för dina bekanta om vapenamnestin, och hjälp till att få bort olagliga vapen från vårt samhälle.

Läs mer på polisen.se/amnesti eller ring 114 14.