Kalix Kommun bygger i samarbete med Statens Bostadsomvandling ett alternativt boende för äldre, Studenten 1 - Njutbo. Nu efterlyser vi dig som är 50+ att svara på en enkät som handlar om det nya boendet och framtidens äldreomsorg i Kalix.

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för ett tryggt åldrande för just dig! Vill du ha hjälp med att svara på frågorna och få dem upplästa kan du kontakta projektledare Sanna Wallma under kontorstid genom kommunens växel 0923-650 00.

Enkätundersökningen besvarar du på www.kalix.se/studenten1.