Skip to content
Sök

Tänk till om droger

Östra Norrbottens Folkhälsoråd bjuder här på några viktiga tips till dig som är tonårsförälder. Som förälder är du till stor hjälp för ditt barn om du tydligt tar avstånd från att ungdomar nyttjar tobak, alkohol och andra droger.

Det spelar roll vad du gör och säger!

Det  är  inte  säkert  att  alla  våra  ungdomar  förstår  faran  med  alkohol,  eller  kan  stå  emot  trycket  från  kompisar.  Tänk på att det under vår och försommar kommer kvällar då många ungdomar brukar festa till – påverka så att det sker utan alkohol och droger!

De  som  använder  alkohol  utsätter  sig  för  ökad  risk  för  att komma i kontakt med narkotika, ökad risk för olyckor samt ökad risk att bli involverad i våld och brott.

Har du som förälder eller som vuxen i ungdomens närhet tänkt på att det spelar roll vad du gör och säger!

Sätt gränser och hjälp tonåringen att säga nej till tobak, alkohol och narkotika.

Östra Norrbottens Folkhälsoråd är ett gemensamt för Kalix kommun, Överkalix kommun, Haparanda stad och Övertorneå kommun, i samverkan med Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten, Norrbottens länsstyrelse och Polisen i Östra Norrbotten.
  • Medverka inte själv till langning, bjud inte och köp inte ut alkohol!
  • Det är inte ovanligt att äldre syskon köper ut alkohol  till  sina  minderåriga  syskon. Prata om detta hemma.
  • Var  TYDLIG  med  att  Du  INTE  tillåter  användning  av  någon  form  av  droger  (tobak, alkohol, narkotika).
  • Gör överenskommelser och håll dem när det gäller utetider och övernattningar med mer.
  • Var  vaken  när  ditt  barn  kommer  hem  och tala om att du kommer att vara det.
  • Skjutsa och hämta eller ordna så att någon annan förälder gör det.
  • Se till att du som förälder är tillgänglig och vet var din tonåring befinner sig.
  • Lämna inte din tonåring ensam hemma över en  helg,  se  alltid  till  att  någon  vuxen  har uppsikt och ansvar när du är bortrest.
  • Håll kontakt med andra föräldrar - du är inte ensam!


Läs vidare på: www.IQ.se och www.Tänkom.nu