Kalix Kommun har tillsammans med FRG (frivilliga resursgruppen) startat en informationstjänst för dig som just nu inte kan eller ska vara ute i samhället.

Du som är 70 år och äldre hör till den främsta riskgruppen och riskerar att bli mycket sjuk av coronaviruset. För dig som hör till riskgruppen och inte kan eller ska vara ute i samhället just nu, samordnar vi information och kontakter kring transporter av mat och läkemedel och hjälper dig med praktiska lösningar för att få vardagen att gå ihop.

Du når oss via 0923-651 00 eller 076-210 04 66, vardagar klockan 13.00–17.00.


För frågor om kommunens ordinarie verksamhet, till exempel hemtjänst, ring Kalix kommuns växel på 0923-650 00.

För information och svar på frågor om coronaviruset och covid-19 ring 113 13.