Kalix kommun är just nu i stort behov av kontaktpersoner. Kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, som syftar till att stärka sociala kontakter och människors utveckling.

Lena Löfgren är enhetschef inom stöd och omsorg vid Kalix kommun, och hon berättar att uppdraget som kontaktperson inte kräver några förkunskaper.
– Det krävs att du är du, en medmänniska kort och gott!

Ständigt behov

Människor i alla åldrar kan någon gång behöva av en kontaktperson, och de som har behovet ansöker via Kalix kommun hos biståndshandläggare om att detta.
– Det finns ständigt ett behov, och det kommer in nya ärenden hela tiden, säger Lena.
Kontaktpersonens uppdrag kan se olika ut beroende på vilka behov den hjälpsökande har. Det kan handla om allt från att bryta isolering och en destruktiv miljö, till att avlasta personens familj några timmar. Lena berättar att en kontaktperson oftast umgås med brukaren ett antal gånger i månaden, vad de gör och hur länge beror på brukarens behov.
– Vi pratar inte om timmar, utan vi pratar om tillfällen. Man får ett beslut om exempelvis fyra gånger i månaden, sedan är det upp till personerna att beroende på vad de gör fördela tiden. Åker de exempelvis till Luleå får kontaktpersonen räkna en längre tid, och då brukar de få hoppa över nästkommande gång.

Omfattas av tystnadsplikt

Som kontaktperson omfattas du av tystnadsplikt vilket innebär att du inte får prata med andra om personen eller dennes förhållanden. Som kontaktperson kan du få en väldigt central roll i den hjälpsökandes liv.
– Du blir jätte- jätteviktig för den här personen. Det kan hända att du är den enda som har kontakt med den människa du blir kontaktperson åt, förklarar Lena.
För att utförda uppdrag ges ersättning i form av arvode och omkostnad. Lena förklarar att omkostnadsdelen täcker utgifter du har för att genomföra aktiviteter med brukaren.
– Omkostnadsdelen ska täcka om ni till exempel går på bio, går ut och äter middag tillsammans, fikar eller tränar.

Anmäl ditt intresse!

Du som är intresserad av att bli kontaktperson kan anmäla dig via vårt webbformulär, och Lena Löfgren rekommenderar fler att pröva på.
– Det är ett jätteroligt uppdrag, och vi behöver både killar och tjejer i alla åldrar.

Länkar

• Läs mer om vad det innebär att bli kontaktperson!
• Anmäl ditt intresse för att bli kontaktperson!