Helena Andersson, SFI-lärare, Shukria Omar Gardale, elev, Elenor Axelson, handledare, Abir Soko, elev och Weera Chaikhamhaeng, handledare.
Helena Andersson, SFI-lärare, Shukria Omar Gardale, elev, Elenor Axelson, handledare, Abir Soko, elev och Weera Chaikhamhaeng, handledare.

Vuxenutbildningen har i samarbete med äldreomsorgen i Kalix kommun börjat med något nytt – språkpraktik. På så sätt kortas vägen från utbildning till jobb.

Vuxenutbildningen och äldreomsorgen i Kalix har tillsammans vidareutvecklat vårdbiträdesutbildningen genom att införa språkpraktik på äldreboenden. Det innebär att eleverna har en handledarledd språkpraktikplats på ett äldreboende där de är varje torsdag förmiddag.

Idén om att ha språkpraktik i utbildningen kom från Nanna Hedman Nilsson, en av handledarna inom äldreomsorgen. Hon såg att den elev hon handledde var mycket väl lämpad att arbeta inom vården men behövde träna mer på svenska.

– Vi lyfte detta med cheferna inom äldreomsorgen som var positivt inställda och gav klartecken till start av språkpraktiken i januari i år, berättar Gabriella.

– Inom vård och omsorg är det en fråga om patient- och vårdsäkerhet att personalen kan svenska, berättar Gabriella Vuortio, vårdlärare. Därför är det bra att eleverna får göra praktik på arbetsplatsen och lära sig vilka termer som används och hur jargongen går och vi kan redan nu se att eleverna har utvecklats i svenska språket.

– Det är många som pratat om att det blir svårare med svenskan när man kommer bort från skolan, ut i verkligheten så att säga, berättar Helena Andersson, SFI-lärare (svenska för invandrare). Därför tror vi att det kan vara bra att lära sig svenska på fler sätt, till exempel genom språkpraktik.

– Ibland pratar vi elever samma språk och då blir det lätt att vi pratar med varandra på det språket, inte på svenska, berättar Shukria Omar Gardale. På praktiken pratar jag både med handledarna och brukarna och lär mig mycket.