Skip to content
Sök

Så undveks utbrott av covid-19 i samband med stoppet på BillerudKorsnäs i Karlsborg

BillerudKorsnäs anläggning i Karlsborg. Foto: Communication Karlsborg.
BillerudKorsnäs anläggning i Karlsborg. Foto: Communication Karlsborg.

Ett gott samarbete mellan BillerudKorsnäs, Region Norrbotten och Kalix kommun lade tidigt grunden för att hindra utbrott av covid-19, i samband med det årliga underhållsstoppet vid BillerudKorsnäs anläggning i Karlsborg.

– Tillsammans har vi fokuserat på förberedelser och åtgärder för att skydda Kalixborna från ökad smittspridning, säger Agneta Lipkin, säkerhetssamordnare vid Kalix kommun.

Varje år genomför BillerudKorsnäs ett underhållsstopp vid anläggning i Karlsborg. I år innebar det att det under två veckor befann sig cirka 400 hantverkare och specialister från hela världen i Kalix för att arbeta, äta, sova och fördriva lite fritid. Detta kräver förstås alltid en hel del förberedelser men i år var förberedelserna än mer rigorösa än tidigare, på grund av den rådande pandemin.
– Vi är mycket tacksamma för det nära och konstruktiva samarbete vi har haft både före och under underhållsstoppet, säger  Agneta Lipkin.
Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd Tommy Nilsson instämmer i hyllningskören, och passar också på att ge en eloge till Kalix invånare.
–Vi är också oerhört stolta över alla Kalixbor som följde och nu fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer, nu är de viktigt att vi inte slappnar, säger han.

Samverkan var avgörande

Redan i ett tidigt skede samlades en grupp nyckelpersoner från BillerudKorsnäs, Region Norrbotten och Kalix kommun för att planera och säkerställa att alla tänkbara åtgärder vidtogs för att förhindra smittspridning i samhället i samband med stoppet. Mikael Nordqvist som är brukschef på BillerudKorsnäs i Karlsborg förklarar att samarbetet blev utslagsgivande.
– Att kroka arm med kommunen och regionen var av helt avgörande betydelse för att vi – som en av ortens största arbetsgivare – skulle kunna ta vårt ansvar gentemot Kalixborna och samtidigt genomföra stoppet på ett säkert sätt. Att skjuta upp underhållsstoppet var aldrig något alternativ, eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta bedriva en säker och stabil verksamhet.