Sök

Så informerar Kalix kommun om bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter

Här kan du läsa om hur och vad vi berättar vid bekräftade fall av covid-19 inom våra verksamheter. Vi vill med denna information vara öppna och transparenta och samtidigt uppmana alla att värna den personliga integriteten.

Kalix kommun följer de nationella riktlinjerna och rekommendationerna, från bland andra Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren. Vi jobbar för att vara öppna och transparenta och ge alla den information de behöver, när de behöver den, samtidigt som vi värnar sekretess och människors privatliv.

När en person har konstaterats smittad med covid-19 så utför smittskyddet vid Region Norrbotten alltid smittspårning. Den som smittats är skyldig att medverka i smittspårning enligt Smittskyddslagen och att förhålla sig till de rekommendationer som ges för att förhindra smittspridning.

Nuläget inom Kalix kommuns verksamheter, torsdag den 13 januari:

Vaccinationer på kommuns äldreboenden

Alla boende som tackat ja har nu vaccinerats. Snart startar vaccinationerna i fas 2, personer 65 år och äldre. Först ut är de som är 85 år och äldre.

Bekräftade fall inom förskolans/skolans verksamhet – berörda får information

Fall av covid-19 har konstaterats på de flesta av Kalix kommuns skolor. När smittspårning behöver genomföras i en kommunal skola kommer smittskydd vid Region Norrbotten att kontakta berörd verksamhet. Vårdnadshavare som har barn på en skola med bekräftad smitta informeras via SchoolSoft, och gäller det en förskola informeras vårdnadshavare via Tempus. Smittskydd kommer att informera alla personer som behöver få information i och med smittspårning. Övriga får inte information. Du som inte informeras bedöms därmed ej ha utsatts för smitta i berörd verksamhet.

Undantag från detta förhållningssätt

I de fall då en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare behöver stängas under en period, behöver behovet av information om påverkan på verksamhet vägas mot skyddet för den enskilde. Du som vårdnadshavare får i så fall information från din förskola/skola utifrån hur situationen utvecklas. Kommunen kommer även i dessa fall i största mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående. Om inget annat meddelas fortgår verksamheten som vanligt.

Senast uppdaterad: 2021-02-23 15:14

Relaterade nyheter

Idag uppmärksammar vi vår hemtjänstpersonal lite extra

2023-01-27 - Denna dag vill vi rikta ett stort tack till dig som jobbar inom hemtjänsten. Det här din och dina kollegors dag – hemtjänstens dag!

Läs mer

Stödgrupp för anhöriga till personer med demenssjukdom

2023-01-26 - Som anhörig är du ett ovärderligt stöd, men kan också själv behöva råd och stöd. Vi erbjuder dig att delta i en stödgrupp för anhöriga till personer med demenssjukdom, där vi ger de senaste rönen gällande demenssjukdom och visar olika hjälpmedel med mer.

Läs mer

Hej Vuxen den 24 januari

2023-01-16 - Vi välkomnar alla vuxna som finns i barn och ungas närhet till januari månads öppna och kostnadsfria digitala föreläsning – "Stark som Ståhl" med föreläsaren Nadja Ståhl.

Läs mer

Hemtjänsten får bra betyg

2022-11-30 - För första gången mäts och presenteras i år Hemtjänstindex där samtliga kommuner i Sverige analyseras och Kalix kommuns hemtjänst får bra betyg.

Läs mer

Norrbottens digitala vecka för psykisk hälsa

2022-09-27 - Den 10–13 oktober 2022 kan du som vill lära dig mer om psykisk hälsa ta del av en rad intressanta föreläsningar – helt kostnadsfritt.

Läs mer

Aktiviteter på boendet Rönngården

2022-09-02 - Varje onsdag under sommaren har Kalix kommun bjudit de boende på Rönngården på en rad olika aktiviteter. Det har bjudits på musik, dans, fika, smörgåstårta och umgänge. – Det är så roligt att sådant här anordnas, säger Aina Granström, 95 år.

Läs mer

Här utbildas Kalix egna seniorsurfare!

2022-07-29 - Äldre i Kalix kan numer gå en utbildning som handlar om att våga sig in i det digitaliserade samhället, och att hålla kunskaperna vid liv genom daglig digital motion.

Läs mer

Covid-19 inom Kalix kommun

2022-07-13 - Coronavirusets spridning har ökat runt hela landet den senaste tiden. Inom Socialförvaltningen i Kalix har vi haft, och har fortfarande, omsorgstagare som testat positivt. Än så länge har symtomen varit ringa, och en del av omsorgstagarna är friskförklarade. Vi vill dock uppmana er om att inte träffa riskgrupper om ni uppvisar några symtom, och att hålla avstånd från andra människor. Om ni testat positivt för covid-19 är det viktigt att stanna hemma i den mån det går för att förhindra...

Läs mer

Branden i centrala Kalix

2022-07-06 - Uppdaterat information Kalix kommun har ett särskilt boende med åtta lägenheter i den fastighet där det brann under gårdagen, tisdag den 5 juli. De åtta lägenheterna rökskadades och vi arbetar nu för att hitta tillfälliga bostäder för de drabbade medan sanering pågår. Saneringen beräknas ta cirka 4 veckor.

Läs mer

Sommarfest på Skogsgläntan

2022-07-01 - Tisdag den 21 juni var det Sommarfest på äldreboendet Skogsgläntan. Spelmannen Melker Fransson underhöll och både boende och personal bjöds på kaffe och gräddtårta.

Läs mer

Fysisk trygghetsvandring i Näsbyn

2022-05-18 - Kalix kommun har i samarbete med Polisen i östra Norrbotten genomfört en virtuell trygghetsvandring i form av en enkät. Mot bakgrund av enkätsvaren kommer tisdag den 14 juni klockan 17.15 en fysisk trygghetsvandring att ske i Näsbyområdet.

Läs mer

"Föräldraskolan" uppmärksammar vuxna på ungas drogbruk

2022-04-08 - Malin Åberg är trygghets- och preventionssamordnare på Kalix kommun, i samverkan med Polisen Östra Norrbotten vill hon nu sprida kunskap om vad du som vuxen och förälder bör ha koll på när det gäller ungdomar och droger.

Läs mer

Återvinningen förblir stängd ett tag till!

2022-01-10 - Återvinningen och Café öppnar tyvärr inte som planerat den 10 januari. Bageriet tar heller inte emot beställningar. Du får ytterligare information här så fort det blir aktuellt med öppning igen!

Läs mer

För dig som har hemtjänst, hemsjukvård eller behov av stöd med anledning av den rådande situationen

2021-12-17 - Här finns information för dig som har hemtjänst, hemsjukvård eller behov av stöd i den gällande situationen med anledning av det allvarliga driftfel som drabbat Kalix kommun.

Läs mer

Just nu kan vi endast ta emot orosanmälningar via telefon

2021-12-16 - På grund av det allvarliga driftfel som drabbat Kalix kommun hänvisar vi nu alla som behöver göra en orosanmälan att göra detta via telefon.

Läs mer

Den digitala psykiatriveckan 2021, 11–14 oktober

2021-09-30 - Varmt välkommen att ta del av den digitala psykiatriveckan 2021 som riktar sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om psykisk ohälsa och personlig utveckling.

Läs mer

Invigning av operation vid Kalix Sjukhus

2021-10-05 - Idag – tisdag den 5 oktober – återinvigdes operation, dagkirurgisk enhet Kalix vid Kalix Sjukhus.

Läs mer

Koll på soc, för dig som är under 21 år

2021-10-04 - Socialstyrelsen har nyligen nystartat sidan "Koll på soc" med bland annat filmer som på ett bra sätt beskriver soc (socialtjänsten) för dig som är under 21 år. Här hittar du exempelvis information om vilken hjälp du som är ung kan få av socialtjänsten!

Läs mer

Vad gäller från den 29 september?

2021-09-29 - Som bekant lyfts en hel del av restriktionerna den 29 september, men vi lever fortfarande i en pandemi och bör iaktta försiktighet. På denna sida informerar vi om vilka råd och rekommendationer kring covid-19 som gäller från och med den 29 september.

Läs mer

Projekt familjehem på Instagram

2021-08-25 - På det nya Instagramkontot familjehemkalix får du uppdaterad information om familjehemsverksamheten i Kalix kommun.

Läs mer

Familjecentralen lockar nyblivna föräldrar och nyblivna Kalixbor (video)

2021-07-02 - Under försommaren har Kalix Familjecentral ordnat aktiviteter för barnfamiljer, utomhus på Strandängarna och Ponderosa. – Just nu är det familjer som flyttat hit och funnit varandra, och det är ett av våra mål – att man ska hitta nya nätverk och nya vänner, berättar Lena Gählman, förskolepedagog och samordnare på Familjecentralen.

Läs mer

Smittspridningen fortsätter att öka dramatiskt i Kalix - vi har alla ett ansvar för att stoppa smittspridningen, ta ditt!

2021-04-30 - Uppdaterad måndag 3 maj: Region Norrbotten rapporterar om nya fall av covid-19 i Norrbotten - i Kalix kommun är det 63 nya fall under vecka 17, en ökning med 58 procent. Att just du väljer att låta bli att träffas och umgås kan betyda skillnaden mellan liv och död. Ta ditt ansvar för att bromsa smittan!

Läs mer

Besöksförbudet på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre upphör – detta gäller sen

2021-02-26 - Besöksförbudet på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre upphör den 28 februari. Samhällssmittan i regionen är dock hög och vi vill därför uppmana alla att avvakta med att besöka våra boenden.

Läs mer

Fortsatt besöksförbud på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre

2021-02-17 - Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre i Kalix kommun för att förhindra spridning av covid-19.

Läs mer

Snart är alla boende på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre vaccinerade

2021-02-05 - Nu har alla boende på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre Skogsgläntan och Rönngården fått sin andra vaccindos. De flesta på Rosengården och korttidsenheten har också fått vaccindos två denna vecka och under nästa vecka fortsätter vaccinationer med dos två på övriga boenden.

Läs mer

Antalet smittade på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre sjunker snabbt

2021-01-29 - Idag har ytterligare ett antal boende med covid-19 på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre förklarats smittfria. På Ängsgården i Sangis är idag samtliga boende smittfriförklarade.

Läs mer

Besöksförbud på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre

2021-01-25 - Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre i Kalix kommun för att förhindra spridning av covid-19. Förbudet börjar gälla onsdag den 27 januari.

Läs mer

90-åring förklaras smittfri, var första boende som fick covid-19

2021-01-22 - Vi är glada att idag kunna meddela att den första som konstaterades smittad med covid-19 på ett av Kalix kommuns särskilda boenden för äldre nu har förklarats smittfri.

Läs mer

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

2019-01-08 - Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten? Enligt tidigare uppskattningar går så många som 100 000 pensionärer miste om bostadstillägget, vilket betalas ut med i genomsnitt cirka 2 400 kronor per månad – ett skattefritt tillägg till pensionen.

Läs mer

Idag påbörjades vaccinationerna på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre (video)

2021-01-13 - Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist var på plats när vaccinationerna mot covid-19 startade med Kalix kommuns särskilda boenden för äldre, onsdag den 13 januari. Målet är att alla äldre på särskilt boende – förutsatt att de vill – ska ha fått sitt vaccin senast torsdag den 21 januari.

Läs mer

På onsdag inleds vaccinationerna mot covid-19 på Kalix kommuns äldreboenden

2021-01-11 - Skogsgläntan och Rönngården är först ut när vaccinationerna startar på onsdag den 13 januari. Målsättningen är att samtliga som bor på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre ska ha vaccinerats senast under vecka 3.

Läs mer

Vaccinationsplanen för östra Norrbotten börjar ta form

2021-01-05 - Samhällsprogrammet Media på Furuhedsskolan i Kalix rapporterar om det aktuella läget och vaccinationsplanerna för östra Norrbotten och Kalix.

Läs mer

Bli familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

2018-06-26 - Kalix kommun söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vi behöver fler hem som kan ta emot barn och ungdomar under kortare eller längre perioder. Ni erbjuds stöd, utbildning och ekonomisk ersättning.

Läs mer

Åtgärder som Kalix kommun genomför med anledning av de nya lokala restriktionerna för Norrbotten

2020-11-11 - Från och med nu råder lokala restriktioner för, som en konsekvens av detta och för att bromsa smittan genomför Kalix kommun en rad åtgärder. De lokala restriktionerna lyfts den 8 december, med reservation för eventuell förlängning.

Läs mer

Nu blir det möjligt för norrbottningar att testa sig själva för covid-19

2020-11-02 - För att vintersäkra provtagningen, korta köer och för att alla oavsett ålder ska kunna ta del av sitt provresultat på 1177.se lanserar Region Norrbotten i dagarna självtester via egenprovtagning. Från och med torsdag den 5 november kan du som bor i Kalix testa dig själv för covid-19.

Läs mer

Öppenvården Freja finns nu på Instagram

2020-10-23 - Öppenvården Freja finns nu även på Instagram. Via Instagramkontot @freja.kalixkommun får besökare uppdateringar om vad som är aktuellt inom verksamheten.

Läs mer

Så undveks utbrott av covid-19 i samband med stoppet på BillerudKorsnäs i Karlsborg

2020-10-06 - Ett gott samarbete mellan BillerudKorsnäs, Region Norrbotten och Kalix kommun lade tidigt grunden för att hindra utbrott av covid-19, i samband med det årliga underhållsstoppet vid BillerudKorsnäs anläggning i Karlsborg.

Läs mer

Ny e-tjänst för orosanmälan

2020-09-16 - Nu har Kalix kommun skapat en e-tjänst för dig som vill göra en orosanmälan. Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för dem som har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa.

Läs mer

Kalix Kommun söker kontaktpersoner för stöd och omsorg

2020-09-07 - En kontaktperson är en medmänniska som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och trygghet i kontakten.

Läs mer

Surströmmingsfest för äldre i Sangis

2020-09-03 - Onsdag den 2 september ställdes det till med surströmmingsfest för äldre på Ängsgården i Sangis. Samtidigt fick hemmaboende äldre i Sangis smakupplevelsen hemlevererad.

Läs mer

Kalix kommuns arbete mot covid-19 – Myös suomeksi ja meänkielellä – Uppdateras kontinuerligt

2020-03-03 - Med anledning av att coronavirussjukdomen covid-19 sprider sig har Kalix kommun en krisledningsstab som följer utvecklingen och samverkar med berörda myndigheter, främst Region Norrbotten och länsstyrelsen. Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Läs mer

Tar du ditt ansvar för att hindra smittspridningen?

2020-06-23 - Kalix kommun har fått klagomål om att det är trångt på Galleria Kalix, i butiker på parkeringar och andra ställen som inte omfattas av kommunens tillsynsansvar. Ansvaret ligger på var och en som vistas i dessa miljöer.

Läs mer

Markant ökning av covid-19 i Kalix

2020-06-17 - Under loppet av en vecka har antalet bekräftade fall av covid-19 i Kalix ökat från drygt 20 till mer än 60 smittade individer. Det framgår av Region Norrbottens senaste sammanställning, vilken släpptes i början av veckan.

Läs mer

Plexiglaslösning gör det möjligt med utomhusbesök på äldreboenden – om alla följer reglerna

2020-06-12 - I skydd av plexiglas kan vi möjliggöra för anhöriga att besöka närstående utomhus vid kommunens äldreboenden – ett möteskoncept utan risk för smittspridning, förutsatt att gällande mötesregler, rutiner och rekommendationer följs.

Läs mer

Tänk till om droger

2020-06-01 - Östra Norrbottens Folkhälsoråd bjuder här på några viktiga tips till dig som är tonårsförälder. Som förälder är du till stor hjälp för ditt barn om du tydligt tar avstånd från att ungdomar nyttjar tobak, alkohol och andra droger.

Läs mer

Region Norrbotten: Nu finns samhällssmitta av Covid-19 i Kalix!

2020-05-28 - Kalix hälsocentral går nu ut med att covid-19 är en samhällssmitta i Kalix kommun. Sjukvården gör allt för att begränsa smittspridningen, men alla måste hjälpas åt. Alla uppmanas att hålla ut och fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Rökfria miljöer förebygger ohälsa

2020-05-26 - Rökfria utomhusmiljöer skyddar barn och unga från att börja använda tobak och stödjer personer som vill sluta röka. Det skriver Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Försörjningsstöd och andra ärenden via e-tjänst

2020-03-19 - Utifrån rådande omständigheter med Covid-19 uppmanas alla personer som vill och har möjlighet att ansöka om försörjningsstöd göra det via kommunens e-tjänst.

Läs mer

Kalixpodden informerar om hur Kalix kommun jobbar relaterat till coronaviruset

2020-03-13 - På denna sida samlar vi de avsnitt av Kalixpodden som informerar om hur Kalix kommun jobbar relaterat till coronaviruset (Covid-19).

Läs mer

Fika dig till ett trevligare Kalix

2020-03-13 - Vårens språkcafé visade sig vara en succé bland både gamla och nyinflyttade Kalixbor.

Läs mer

Kalix kommuns anhörigstödjare lotsar anhöriga till rätt stöd

2020-03-10 - Alla som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, funktionshindrad, har ett missbruk eller psykisk ohälsa har rätt till stöd. Nu finns den nya tjänsten anhörigstödjare som ska ge råd och lotsa anhöriga till rätt stöd.

Läs mer

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

2020-01-07 - Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du ansöker.

Läs mer

Kalix CM-team - en förebild för hela Sverige

2019-12-28 - En grupp som förr ofta föll mellan stolarna är personer med samsjuklighet – en kombination av svåra psykiska problem och missbruk. Case management är en metod för att fånga upp och samordna insatserna för dessa personer, och Kalix så kallade CM-team har blivit en inspiration för hela landet.

Läs mer

Framgångsrik behandling av missbruk och beroenden

2019-12-26 - En samhällsviktig funktion vid Öppenvården Freja är behandlingen av missbruk och beroenden. "Jag jobbar främst med beroendesjukdomen, vilket inkluderar alkoholberoende drogberoende och spelberoende – det gäller då spel om pengar", förklarar drogterapeut och sjuksköterska Åsa Nordström.

Läs mer

Öppenvården Freja - din livsguide när du behöver det

2019-12-25 - Öppenvården Freja arbetar med olika insatser riktade till barn och unga, deras familjer samt vuxna som behöver hjälp att gå igenom problem. "Som vi ser det så behöver alla någon form av livsguide någon gång i livet och det ska man aldrig känna skam och skuld för", säger Susanna Björnemark, familjepedagog på öppenvården Freja.

Läs mer

Livsfarligt att gena över järnvägsspåren

2019-08-23 - Allt för många genar över järnvägsspåren i stället för att gå till ett säkrare övergångsställe – en olaglig handling och en livsfarlig chansning.

Läs mer

SOS alarms 112-app lanserad

2019-08-26 - Nu har SOS Alarm lanserat en 112-app. Appen har tagits fram för att medborgare ska kunna få snabb, relevant och pålitlig information om händelser som inträffar i dess närhet. 112-Appen ska vara en trygghet om någonting inträffar.

Läs mer

"Vi- tillsammans" på familjecentralen

2018-09-18 - Fredagar klockan 09.30–11.00 är familjecentralen en mötesplats specifikt för dig som har barn i åldern 0–5 år.

Läs mer

Lions skänker till Viljan

2018-04-24 - Onsdag den 18 april skänkte Lion's Club Kalix - genom Mats Henriksson – två 32 tums tv-apparater till Kalix kommuns korttids- & utredningsenhet Viljan.

Läs mer

Hemtjänsten jobbar i alla väder!

2017-11-24 - Trots snö och hårda vindar, drivbildning och dålig sikt, har hemtjänsten och nattpatrullen lyckats ta sig runt och hjälpa alla brukare under kvällen och natten. Nu tar dagpersonalen över stafettpinnen och ber om förståelse för de förseningar som blir på grund av vädret.

Läs mer

Från husbränningen i Gammelgården (video)

2017-10-12 - Torsdag den 12 oktober genomförde räddningstjänsten i Kalix en planerad husbränning i Gammelgården, på uppdrag från ett försäkringsbolag.

Läs mer

Funktionshinder i landsbygdsmiljö

2017-10-06 - I forskningsprojektet "(O)Möjligheternas landsbygd?" samlas kunskap kring vardagsliv och funktionsnedsättning i landsbygdsmiljö och mindre orter. Som en del i arbetet bjuds fredag den 13 oktober allmänheten till en workshop i Kalix kommunhus.

Läs mer