Foto: Arne Trautmann, Mostphotos.
Foto: Arne Trautmann, Mostphotos.

Onsdag den 30 oktober står Kalix kommuns trygghets- och preventionssamordnare Malin Åberg tillsammans med områdespolis Mikael Engren utanför systembolaget för att dela ut tidskriften "Tonårsparlören" och prata om langning.

Genom dotterbolaget IQ verkar Systembolaget för ett smartare förhållningssätt till alkohol. På deras hemsida och i tidskriften "Tonårsparlören" hittar du fakta och tips som gör det lite lättare att prata om alkohol med din tonåring. Här följer ett utdrag från hemsidan:

10 goda råd till tonårsföräldrar

Bjud inte på alkohol och köp inte ut

De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn att dricka alkohol. Det enda man lär dem är att dricka.

Var intresserad och lyssna

En bra relation handlar mest om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser.

Visa att du bryr dig

Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig berätta varför du är det.

Lita på dig själv

Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om saker och ting. Som förälder har du rätt att välja det som känns bäst för dig.

Var tydlig och sätt gränser

Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att göra som du bestämt.

Ta hjälp av andra föräldrar

Ibland kan det vara skönt att prata om hur de gör och kanske slå hål på argumentet "alla andra får".

Hjälp till att säga nej

För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att de är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.

Kom ihåg att du är en förebild

Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.

Våga släpp taget

Din tonåring är i full färd med att utforska sin lite mer vuxna identitet. Var öppen för det nya, och våga släpp taget. Men visa att du finns där och att du gärna hjälper till.

Visa kärlek

Din tonåring måste förstå att du tycker om honom eller henne oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.

Mer fakta och fler tips gällande tonåringar och alkohol finns i "Tonårsparlören", vilken även finns digitalt på www.iq.se/tonarsparloren.se.