Den 7 oktober klockan 18.00 anordnar Familjecentralen en träff för pappan eller annan vårdnadshavare. Pappaträffen leds av en man som är socionom och pappa.

På träffen får ni en kortare information om barnets start i livet, vikten av att skapa en bra relation till sitt barn och det livslånga lärandet. Det handlar också om vilken förebild du vill vara för ditt barn. En röd tråd genom hela träffen är anknytningen till barnet, vilken bland annat förmedlas genom ditt eget förhållningssätt. Vi bjuder på fika.

Tid: Torsdag den 7 oktober klockan 18.00–20.00
Plats: Meddelas per e-post senast den 6 oktober
Anmälan: Du anmäler dig senast onsdag den 6 oktober via formuläret "Pappaträff med familjecentralen".

Varmt välkommen – vi ser fram emot att få träffas!