Kalix kommun söker fler familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer för att ta hand om barn som utsatts för våld och/eller bristande föräldraförmåga.

– Vid redovisning av periodens budgetutfall kunde vi se att ett flertal placeringar av barn som utsatts för våld och bristande föräldraförmåga inneburit stora kostnadsökningar och naturligtvis mycket mänskligt lidande, berättar Maud Lundbäck, Socialnämndens ordförande.

För att motverka detta görs nu insatser inom Socialförvaltningen, bland annat utökar man föräldrautbildningar som ABC och går in med mer föräldrastöd.

– För att politiskt kunna göra skillnad har vi gemensamma möten mellan alla nämnder, eftersom detta är ett samhällsproblem. Vi samverkar även nära med polisen, berättar Maud Lundbäck.

– Situationen innebär också att vi behöver fler familjehem, stödpersoner och jourhem så känner du att du har tid och intresse för att hjälpa barn att få ett gott liv så anmäl ditt intresse.

Läs mer om att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem