Röstsökning via Cloudo

Ökad ångest och oro i hemmen under coronakrisen

Foto: Angel Nieto, mostphotos.com.
Foto: Angel Nieto, mostphotos.com.

Kvinnor och barn som lever med våld är extra utsatta i krissituationer. Därför riskerar de att fara särskilt illa under coronakrisen. Kalix kommun kan stötta genom individ- och familjeomsorgen. Vid akut oro eller hotfull situation ska du alltid ringa 112.

Var fjärde kvinna utsätts någon gång under sitt liv för våld av en närstående. Uppskattningsvis 200 000 barn lever i hem där det förekommer våld. Fler än 100 000 ungdomar drabbas av hedersvåld.

Särskild utsatthet under coronapandemin

Under coronapandemin är barn och kvinnor särskilt utsatta, då möjligheten att lämna hemmet är begränsad. Det konstaterar bland andra jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Även Sveriges kvinnojourer och tjejjourer larmar för en särskilt allvarlig situation för barn och kvinnor som lever med en våldsutövande person. Regeringen föreslår nu också att 100 miljoner kronor avsätts till civilsamhällesorganisationer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer.

Som utsatt kvinna kan du alltid kontakta kvinnojouren i Kalix, kvinnofridslinjen eller socialjouren om du behöver prata med någon.
Barn som behöver någon att prata med kan alltid kontakta Bris (Barnens rätt i samhället). Kontaktuppgifter hittar du under rubriken "Stödlinjer och telefonnummer" här på sidan.

Är du orolig att ett barn far illa?

  • Gör en orosanmälan till individ och familjeomsorgen. Du behöver inte veta hur det är för barnet, utan endast uppleva oro.
  • Prata med barnet! Fråga hur det är hemma. Berätta vad barnet kan göra ifall något händer som gör dem rädda. Tala om för barnet att det aldrig är ett barns fel att vuxna gör någon illa eller beter sig dåligt.
  • Ring polisen! Vid en akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112.

Ångest, ensamhet och tristess

Restriktionerna till följd av coronaviruset försätter många i ensamhet. Många jobbar hemifrån, och andra ska undvika att gå till affären. Barnens och våra egna fritidsaktiviteter ställs in, och på grund av den där snuvan vågar vi inte hälsa på våra äldre släktingar. Livet börjar kännas alltmer ensamt och trist, inte minst för dig som är äldre. Du som känner du dig ensam och vill prata med någon kan gärna kontakta Jourhavande medmänniska, Svenska kyrkans SOS-telefon eller Äldrelinjen.

Hej vuxen – digitala föreläsningar för dig som är vuxen

2021-03-23 - Vi välkomnar alla vuxna som finns i barn och ungas närhet till vårens första digitala föreläsning tisdag den den 30 mars klockan 18.00. Vi tar denna gång upp upp Psykisk hälsa med Victoria Maaherra, Skolpsykolog. Vi kommer att fortsätta att lyfta aktuella ämnen i livesända föreläsningar som följs av en frågestund.

Läs mer

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

2019-01-08 - Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten? Enligt tidigare uppskattningar går så många som 100 000 pensionärer miste om bostadstillägget, vilket betalas ut med i genomsnitt cirka 2 400 kronor per månad – ett skattefritt tillägg till pensionen.

Läs mer

Äldreboenden får ta del av julkonserter via webben

2020-12-18 - Socialförvaltningen erbjuder under jul människor i sina verksamheter musikunderhållning via Kalix kommuns playkanal. Det är Furuhedsskolans Luciatåg samt Kulturskolans Julkonsert som nu får förgylla julhelgen på exempelvis våra äldreboenden.

Läs mer

Bli familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

2018-06-26 - Kalix kommun söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vi behöver fler hem som kan ta emot barn och ungdomar under kortare eller längre perioder. Ni erbjuds stöd, utbildning och ekonomisk ersättning.

Läs mer

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

2020-12-01 - Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Läs mer

Föreläsning: Ungas utsatthet på nätet

2020-11-23 - Från klockan 18.00 den 23/11 kan du via denna sida se Pernilla Mörsares föreläsning "Ungas utsatthet på nätet". Föreläsningen ingår i kampanjen "En vecka fri från våld."

Läs mer

Nya skärpta allmänna råd gäller Kalix och övriga Norrbotten

2020-11-10 - Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Norrbottens län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Under morgondagen återkommer vi med ytterligare information om vad det innebär för Kalix.

Läs mer

Ny e-tjänst för orosanmälan

2020-09-16 - Nu har Kalix kommun skapat en e-tjänst för dig som vill göra en orosanmälan. Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för dem som har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa.

Läs mer

Surströmmingsfest för äldre i Sangis

2020-09-03 - Onsdag den 2 september ställdes det till med surströmmingsfest för äldre på Ängsgården i Sangis. Samtidigt fick hemmaboende äldre i Sangis smakupplevelsen hemlevererad.

Läs mer

Tar du ditt ansvar för att hindra smittspridningen?

2020-06-23 - Kalix kommun har fått klagomål om att det är trångt på Galleria Kalix, i butiker på parkeringar och andra ställen som inte omfattas av kommunens tillsynsansvar. Ansvaret ligger på var och en som vistas i dessa miljöer.

Läs mer

Markant ökning av covid-19 i Kalix

2020-06-17 - Under loppet av en vecka har antalet bekräftade fall av covid-19 i Kalix ökat från drygt 20 till mer än 60 smittade individer. Det framgår av Region Norrbottens senaste sammanställning, vilken släpptes i början av veckan.

Läs mer

Tänk till om droger

2020-06-01 - Östra Norrbottens Folkhälsoråd bjuder här på några viktiga tips till dig som är tonårsförälder. Som förälder är du till stor hjälp för ditt barn om du tydligt tar avstånd från att ungdomar nyttjar tobak, alkohol och andra droger.

Läs mer

14/2: Vi bjuder på aktiviteter med hjärtat i fokus

2020-01-30 - Den 14 februari är det Alla hjärtans dag. Häng med när Kalix kommun, inom samarbetet Östra Norrbottens Folkhälsoråd, arrangerar en heldag med aktiviteter, föreläsningar och inspiration. Lär dig hur man förebygger sjukdomar, blir friskare, mår bättre och lever längre!

Läs mer

Kalix CM-team - en förebild för hela Sverige

2019-12-28 - En grupp som förr ofta föll mellan stolarna är personer med samsjuklighet – en kombination av svåra psykiska problem och missbruk. Case management är en metod för att fånga upp och samordna insatserna för dessa personer, och Kalix så kallade CM-team har blivit en inspiration för hela landet.

Läs mer

Framgångsrik behandling av missbruk och beroenden

2019-12-26 - En samhällsviktig funktion vid Öppenvården Freja är behandlingen av missbruk och beroenden. "Jag jobbar främst med beroendesjukdomen, vilket inkluderar alkoholberoende drogberoende och spelberoende – det gäller då spel om pengar", förklarar drogterapeut och sjuksköterska Åsa Nordström.

Läs mer

Öppenvården Freja - din livsguide när du behöver det

2019-12-25 - Öppenvården Freja arbetar med olika insatser riktade till barn och unga, deras familjer samt vuxna som behöver hjälp att gå igenom problem. "Som vi ser det så behöver alla någon form av livsguide någon gång i livet och det ska man aldrig känna skam och skuld för", säger Susanna Björnemark, familjepedagog på öppenvården Freja.

Läs mer

Prata alkohol med din tonåring

2019-10-29 - Onsdag den 30 oktober står Kalix kommuns trygghets- och preventionssamordnare Malin Åberg tillsammans med områdespolis Mikael Engren utanför systembolaget för att dela ut tidskriften "Tonårsparlören" och prata om langning.

Läs mer

Kalix kommun satsar på trygghets- och preventionssamordnare

2019-09-20 - I våras annonserade Kalix kommun ut en ny tjänst – trygghets- och preventionssamordnare. Malin Åberg sökte och fick jobbet. – Jag tycker att det är jättebra av Kalix kommun att satsa på ett förebyggande arbete, det vinner både individen och samhället på.

Läs mer

Tillgänglighetsdagen den 13 september

2019-08-27 - Den 13 september testar vi stadens tillgänglighet, informerar om personlig assistans och diskuterar med våra politiker. Vi håller till i visningsrummet (före detta Tore Henrikssons) på Strandgatan 13 i Kalix. Hjärtligt välkommen!

Läs mer

SOS alarms 112-app lanserad

2019-08-26 - Nu har SOS Alarm lanserat en 112-app. Appen har tagits fram för att medborgare ska kunna få snabb, relevant och pålitlig information om händelser som inträffar i dess närhet. 112-Appen ska vara en trygghet om någonting inträffar.

Läs mer

Eldningsförbud i Kalix kommun

2019-07-22 - Från och med klockan 12.00 den 22 juli råder eldningsförbud i 10 av Norrbottens 14 kommuner, på grund av stor brandrisk i skog och mark. Var försiktig och gör vad du kan för att undvika att orsaka en brand.

Läs mer

Har du fyllt 65 och söker boendet med det lilla extra?

2019-05-15 - För dig som är 65+ erbjuder Kalix kommun i höst moderna, fräscha och bekväma lägenheter med närhet till hälsocentral, butiker, friluftsliv, kultur och nöje. Låter det intressant? Se om du uppfyller kriterierna och gör en intresseanmälan!

Läs mer

Livsmedelsförsörjning vid kris

2018-05-31 - Vid en kris förväntas en frisk medborgare klara livsmedelsförsörjningen själv upp till en vecka. Trots detta finns det inga krisberedskapslager och om transportsystemen kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn.

Läs mer

Så håller du värmen vid elavbrott!

2018-05-30 - El- eller värmeavbrott kan inträffa när som helst och kan pågå i flera timmar eller dygn. Allra känsligast är vi på vintern när det är både kallt och mörkt. Har du vad som behövs för att klara en sådan situation?

Läs mer

Krisberedskapsveckan 2019

2018-05-28 - Den 6-12 maj är det dags igen för Krisberedskapsveckan, MSB:s årliga kampanj som genomförs runtom i landets kommuner för att öka människors beredskap inför samhällskriser. I år riktar kampanjen särskilt in sig på unga, 13-19 år.

Läs mer

Kalix kommun söker familjehem

2019-03-18 - Vi behöver fler hem som kan ta emot barn och ungdomar under kortare eller längre perioder. Ni erbjuds stöd, utbildning och ekonomisk ersättning.

Läs mer

Så packar du din krislåda

2018-06-01 - Personlig krisberedskap är att bygga upp en förmåga att längre kunna klara sig hemma vid en samhällsstörning. Exempelvis vid avbrott i elsystem, i vattenförsörjning eller i IT- och betalsystem.

Läs mer

Lions skänker till Viljan

2018-04-24 - Onsdag den 18 april skänkte Lion's Club Kalix - genom Mats Henriksson – två 32 tums tv-apparater till Kalix kommuns korttids- & utredningsenhet Viljan.

Läs mer

Föräldrastödsutbildning för nyanlända (video)

2018-04-20 - FIKA är ett nytt integrationsprojekt som bland annat syftar till att få igång ABC-grupper för nyanlända föräldrar. ABC (Alla Barn i Centrum) är en föräldrastödsutbildning som ska främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Matrutiner på Rönngården (video)

2018-03-12 - I Rönngårdens kök produceras mat till Rönngården, Rosengården, hemmaboende samt Kalix sjukhus. Men hur går det egentligen till när maten lämnar köket, och hamnar på de boendes tallrikar? Reine Sundqvist har tagit reda på precis det.

Läs mer

Livsfarligt spårspring i Kalix!

2018-01-18 - Det är både livsfarligt och olagligt att gena över järnvägen, ändå är det många som gör det i Kalix. Tågen är i dag både tystare och snabbare än vad många tror, och riskerna med att befinna sig på ett trafikerat spår är stora.

Läs mer

Hemtjänsten jobbar i alla väder!

2017-11-24 - Trots snö och hårda vindar, drivbildning och dålig sikt, har hemtjänsten och nattpatrullen lyckats ta sig runt och hjälpa alla brukare under kvällen och natten. Nu tar dagpersonalen över stafettpinnen och ber om förståelse för de förseningar som blir på grund av vädret.

Läs mer

Funktionshinder i landsbygdsmiljö

2017-10-06 - I forskningsprojektet "(O)Möjligheternas landsbygd?" samlas kunskap kring vardagsliv och funktionsnedsättning i landsbygdsmiljö och mindre orter. Som en del i arbetet bjuds fredag den 13 oktober allmänheten till en workshop i Kalix kommunhus.

Läs mer

Bli deltidsbrandman!

2017-04-27 - SKL och MSB har gemensamt tagit fram en webbplats om räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB. Sidan vänder sig i första hand till allmänheten och då främst till personer som kan vara intresserade av att arbeta som brandman.

Läs mer

Både arbete och kreativitet på Dagcenter

2017-02-07 - På Dagcenter jobbar 25 arbetstagare tillsammans med sex handledare och fyra personliga assistenter i personalen. Flera av arbetsuppgifterna går ut på att sortera saker vilket är uppskattat både av arbetstagarna och av arbetsgivarna.

Läs mer