Matroboten Bestic.
Matroboten Bestic.

Hur kan en matrobot och en robotkatt öka människors självständighet? Kan tillsyn och vård på distans hjälpa människor att behålla eller öka tryggheten och delaktigheten? Visningsrummet visar möjligheterna med att använda digital teknik som komplement till vård och omsorg.

Kalix kommun har startat upp projektet Visningsrum för välfärdsteknik. Projektet sker i samverkan med Region Norrbotten och pågår till och med den 31 augusti 2020. Den 20 mars invigdes Visningsrum för välfärdsteknik på Strandgatan 13 och närmare hundra intresserade besökare fick lära sig mer om och testa en mängd olika smarta prylar och lösningar.

Jan Nilsson och Malin Drugge vid invigningen av Visningsrum för välfärdsteknik.

– Vi är väldigt nöjda och glada att så många kom på invigningen, berättar projektledaren Malin Drugge. Vi är också glada över att lokala företag som har smarta produkter och tjänster vill visa dem här. Det är viktigt att vi tillsammans visar att det finns goda möjligheter för alla att leva ett bra liv i Kalix!

Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och/eller självständighet för människor. Det kan till exempel handla om personer med funktionsnedsättning. Tekniken används även av personer som riskerar att få en funktionsnedsättning. Visningsrummet visar på de möjligheter som finns genom att använda modern teknik som ett komplement till vård och omsorg.