Skip to content
Sök

Nu blir det möjligt för norrbottningar att testa sig själva för covid-19

Egenprovtagning kan göras vid särskilda provtagningsstationer. Kit kan också hämtas på Apoteket AB eller levereras hem till de som inte har möjlighet att hämta ett kit.
Egenprovtagning kan göras vid särskilda provtagningsstationer. Kit kan också hämtas på Apoteket AB eller levereras hem till de som inte har möjlighet att hämta ett kit.

För att vintersäkra provtagningen, korta köer och för att alla oavsett ålder ska kunna ta del av sitt provresultat på 1177.se lanserar Region Norrbotten i dagarna självtester via egenprovtagning. Från och med torsdag den 5 november kan du som bor i Kalix testa dig själv för covid-19.

Egenprovtagning innebär att man tar provet på sig själv. Provet tas genom att topsa i svalg och näsa, samt lämna ett salivprov.

Provtagningskit beställs på 1177.se och kan hämtas ut på Apoteket AB, en provtagningsstation eller levereras hem med bil.

Till provtagningsstationen kommer den som har förkylningssymtom i egen bil på sin bokade tid och provtar sig själv. Om provtagningskittet ska hämtas ut på Apoteket behöver patienten få hjälp med upphämtning och inlämning av ett friskt ombud.

För de som inte har möjlighet att hämta sitt test själva kommer det också gå att få testet levererat hem.
– Självtester kommer att avlasta vården och gör att vi slipper köer vid provtagning på hälsocentraler. En annan fördel är att ungdomar i åldern 13-15 år som tidigare inte kunnat se sitt provsvar på 1177.se nu kommer att kunna göra det. Allt som krävs är giltig e-legitimation, säger Anna Pohjanen, chef division Närsjukvård Luleå och Boden.

Barn under 18 år kan, med vårdnadshavares tillstånd, skaffa e-legitimationen Freja eID Plus och själva logga in på 1177.se för att boka provtagning och ta del av sitt provsvar via Egenprovtagning.

För barn under 12 år kan provtagningen upplevas som obehaglig. De och äldre personer som inte kan provta sig själva kommer fortfarande kunna få hjälp med provtagningen av vårdpersonal. Man får då boka tid för PCR-provtagning på sin hälsocentral. Om man saknar e-legitimation kan man ringa till sin hälsocentral och boka en tid för provtagning.

Källa: Region Norrbotten.