Den 1 januari 2017 tar Norrbottens läns landsting över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen och bildar Region Norrbotten.

Norrbottens läns landsting ansvarar för att Norrbottens befolkning ska ha trygg vård, ett rikt kulturutbud och fungerande kommunikationer. Från och med den 1 januari 2017 får NLL även i uppgift att samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Norrbotten.
Förändringen innebär i huvudsak att NLL administrerar, planerar, hjälper till med finansiering, och stöttar dialogen mellan olika aktörer i och utanför länet.

Ny politisk organisation

Den politiska organisationen förändras genom nya uppdrag till politikerna. Ett nytt regionalutvecklingsutskott bildas, landstingsfullmäktige byter namn till regionfullmäktige och landstingsstyrelsen kallas från årsskiftet regionstyrelsen. Landstingsråden kommer att kallas regionråd.

Nytt namn

Norrbottens läns landsting byter namn till Region Norrbotten, ett namn som passar bra till vårt nya bredare uppdrag. Det är landstingsfullmäktige som har beslutat om det nya namnet. Det nya domännamnet på vår externa webbplats blir www.norrbotten.se och alla anställda byter e-post enligt modellen namn.efternamn@norrbotten.se.

Uppgifter i framtiden

Landstinget behåller alla de uppgifter det har idag, inklusive hälso- och sjukvården. Att det blir regionens valda politiker som företräder Norrbotten, är en viktig förändring.

Mer information finns på nll.se/region. Där finns bland annat svar på vanliga frågor om Region Norrbotten och beskrivning av den politiska organisationen.