Det är vanligt med konflikter mellan tonåringar och deras föräldrar, och som förälder kan det vara svårt att veta hur olika situationer ska hanteras. Därför erbjuds du som är tonårsförälder nu att delta i ett internetbaserat föräldraprogram som utvärderas av Karolinska institutet.

Både i Sverige och i andra länder har liknande program visat sig fungera bra för familjer med tonåringar när föräldrarna träffar en ledare enskilt eller i grupp.
Det är svårt att hitta tid och träffa andra i grupp med en ledare. Ett internet-baserat program är mer flexibelt och effekterna är vanligtvis lika goda.

För mer information och intresseanmälan, gå in på hemstudier.se

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor:

Projektsamordnare
Kajsa Lönn Rhodin - kajsa.lonn.rhodin@ki.se

Ansvarig forskare:
Ata Ghaderi - ata.ghaderi@ki.se

Övriga forskare i projektet:
Pia Enebrink - pia.enebrink@ki.se
Martin Forster - martin.forster@ki.se