Sök

Viktigt samarbete mellan Polisen och Kalix kommun

Medborgarlöften för 2020-2021 handlar om polisiär närvaro, mängdbrott, drogmissbruk och våld i nära relationer. Här ger vi några exempel på vad samarbetet mellan polisen i Östra Norrbotten och Kalix kommun innebär och vad som faktiskt görs.

I början av året skrev Tommy Nilsson, kommunalråd Kalix kommun och Johan Ribom, Polisen Östra Norrbotten på Medborgarlöften för 2020-2021, där de viktigaste områdena är:

  • Polisiär närvaro/tillgänglighet/trafiksäkerhet
  • Drogmissbruk
  • Mängdbrott
  • Våld i nära relationer

Att förebygga och förhindra

Polisen i Östra Norrbotten arbetar ständigt för att vara synliga och närvarande i samhället, för att kunna förebygga och förhindra brott och för att kunna ingripa när det behövs. Det handlar bland annat om att samverka, kartlägga och utföra insatser mot droger i samhället, där en prioritet är att upptäcka bruk/missbruk i ett tidigt skede. Polisen informerar sedan socialtjänsten som arbetar med att motverka problemet.
   – Genom att vi känner samhället och människorna här känner igen oss får så har vi oftast bra koll på vad som är på gång, berättar Mikael Engren, polisen Östra Norrbotten. På så sätt kan vi också många gånger ingripa i ett tidigt skede, enskilt och tillsammans.  

Satsningar för att hantera våld i nära relationer

Missbruk och våld i nära relationer hänger ofta ihop och även här är det viktigt att kunna arbeta förebyggande och att kommun, region och polis samverkar. Kalix kommun har en trygghets- och preventionssamordnare som kanaliserar och förstärker kommunens förmågor samt samverkar med övriga myndigheter i dessa frågor.
   – Vi väljer nu att ta med just våld i nära relationer som en viktig fråga. Det är dess värre också något som förvärras i och med den rådande pandemin, då människor blir mer isolerade, berättar Tommy Nilsson, kommunalråd Kalix kommun.
   Polisen har också förstärkt sin förmåga att hjälpa offren för brott i nära relationer genom att anställa en civil utredare som får en skräddarsydd utbildning för området.

Samarbete kan ge verklig förändring på sikt

– Dessvärre kan man ännu inte se något trendbrott när det gäller droganvändandet eller våld i nära relation, men detta är ett problem som det kommer att ta år att få bukt med, kanske generationer, berättar Mikael Engren.
   Här är de polisiära insatserna endast ett symtomarbete på ett mycket större bakomliggande problem med alkoholanvändning, jämställdhet, machokultur med mera. För att skapa verklig förändring och kunna tackla problemet på riktigt arbetar polisen och kommunen med gemensamma krafter.

Senast uppdaterad: 2020-09-19 20:00

Relaterade nyheter

Unga i fokus när Kalix skriver nya medborgarlöften

2022-02-22 - Den 21 februari undertecknades nya medborgarlöften mellan polisen i Östra Norrbotten och Kalix kommun. Arbetet de kommande två åren har ett tydligt ungdomsfokus.

Läs mer