Fram till 2 januari har du som Kalixbo haft chansen att påverka polisens och kommunens medborgarlöften. Synpunkterna har legat till grund för de medborgarlöften som nu har undertecknats av kommunalråd Tommy Nilsson (S) och lokalpolisområdeschef Lars Öberg.

Medborgarlöften 2018

Polisiär närvaro/ tillgänglighet/ trafiksäkerhet, innebär att polis och kommun i snitt tre gånger per vecka ska finnas på platser i samhället där många människor vistas. Minst fyra trafiksäkerhetsinsatser på särskilt utvalda platser och tidpunkter ska också genomföras under året.

Narkotikaproblematik, innebär att minst två riktade insatser genomförs under året för att minska narkotikamissbruk bland ungdomar och vuxna. Detta i samverkan med socialtjänst och/ eller andra samverkanspartners. Polisen kommer även att genomföra narkotikasök i skolmiljö med hundpatrull under året.

Mängdbrott, innebär att löpande utveckla grannsamverkan och trygghetsvandringar i kommunen.