Sök

Våra medborgarlöften 2019 – det ska polisen satsa på i Kalix

Tommy Nilsson, kommunalråd Kalix kommun och Lars Öberg, lokalpolisområdeschef Östra Norrbotten.
Tommy Nilsson, kommunalråd Kalix kommun och Lars Öberg, lokalpolisområdeschef Östra Norrbotten.

Nu har Tommy Nilsson, kommunalråd Kalix kommun och Lars Öberg, lokalpolisområdeschef Östra Norrbotten skrivit på medborgarlöftet för 2019. Det handlar om polisiär närvaro, drogförebyggande och mängdbrott. – Det här medborgarlöftet är ännu ett viktigt steg i det brottsförebyggande arbetet, säger Lars Öberg.

Medborgadialoger, medarbetardialoger och enkäter visar att de viktigaste områdena som man vill att polisen i östra Norrbotten och Kalix kommun ska arbeta med i Kalix är:

Bidra till folkhälsa, verka brottsförebyggande och trygghetsskapande

Målsättningen med medborgarlöftena är att de ska bidra till bättre folkhälsa, verka brottsförebyggande och ha trygghetsskapande effekter.

Både Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix och Lars Öberg, lokalpolisområdeschef Östra Norrbotten betonar vikten av att kommunen och polisen samarbetar. Man lyfter också kommunikationen utåt mot medborgarna som en viktig del och man tittar därför på nya sätt att arbeta gemensamt för att nå ut med information.

Polisiär närvaro/tillgänglighet/trafiksäkerhet

Polisen i Östra Norrbotten arbetar för att ökad polisiär synlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet genom att:

  • Genomföra minst tre medborgarkontakter i snitt per vecka på utvalda platser under de tider som många människor rör sig ute på samhället.
  • Genomföra minst fyra trafiksäkerhetsinsatser på särskilt utvalda ställen och tidpunkter i kommunen. En inriktning är A-traktorerna.

Drogförebyggande

Polisen i Östra Norrbotten och Kalix kommun arbetar tillsammans förebyggande med att minska drogmissbruket i Kalix genom att: 

  • Genomföra minst två riktade insatser i kommunen under året för att förebygga och minska narkotikamissbruk bland ungdomar såväl som vuxna.
  • Prioritera det förebyggande arbetet med tidiga insatser i kommunen när det gäller alkohol, narkotika, doping, tobak och annat missbruk. 
  • Genomföra sök med hund i skolmiljö vid minst två tillfällen under året.

Mängdbrott

Polisen i Östra Norrbotten arbetar förebyggande mot mängdbrott i Kalix genom att:

  • Löpande arbeta och bygga vidare med Grannsamverkan i kommunen och bistå med material, information och vidareutbildning.
  • Tillsammans med kommunen planlägga vilka brottsförebyggande åtgärder som kan vidtas för att förhindra att brott sker, genom att arbeta fram var aktuell brottslighet kan komma att ske och skapa en gemensam lägesbild. Detta görs bland annat genom att genomföra minst två trygghetsvandringar tillsammans med kommunen och/eller representanter från grannsamverkansområdet.
  • Under året utföra minst två insatser mot bostadsinbrott och/eller skoterstölder.

Relaterade nyheter

Var med och påverka medborgarlöftena för 2022-2023

2021-11-19 - Var med och påverka polisens och kommunens inriktning i arbetet gällande brott och trygghet, genom att svara på några frågor!

Läs mer

Viktigt samarbete mellan Polisen och Kalix kommun

2020-09-19 - Medborgarlöften för 2020-2021 handlar om polisiär närvaro, mängdbrott, drogmissbruk och våld i nära relationer. Här ger vi några exempel på vad samarbetet mellan polisen i Östra Norrbotten och Kalix kommun innebär och vad som faktiskt görs.

Läs mer

Våra medborgarlöften 2020–2021 (video)

2020-09-14 - Under vecka 2 undertecknades årets medborgarlöften för 2020–2021 av kommunalråd Tommy Nilsson och Johan Ribom från polisen Östra Norrbotten.

Läs mer

Våra medborgarlöften 2018 (video)

2018-01-11 - Fram till 2 januari har du som Kalixbo haft chansen att påverka polisens och kommunens medborgarlöften. Synpunkterna har legat till grund för de medborgarlöften som nu har undertecknats av kommunalråd Tommy Nilsson (S) och lokalpolisområdeschef Lars Öberg.

Läs mer

Våra medborgarlöften 2017

2017-01-20 - Fram till den 25 november har Kalixbor haft chansen att tycka till om hur de vill att ortens lokalpolis ska rikta verksamheten under 2017. Synpunkterna har legat till grund för ett antal Medborgarlöften, som undertecknades den 20 januari.

Läs mer