Skip to content
Sök

Markant ökning av covid-19 i Kalix

Under loppet av en vecka har antalet bekräftade fall av covid-19 i Kalix ökat från drygt 20 till mer än 60 smittade individer. Det framgår av Region Norrbottens senaste sammanställning, vilken släpptes i början av veckan.

– Vi väljer att gå ut med dessa siffror för att de som bor i Kalix ska kunna följa utvecklingen, och se att vi just nu har en ökad smittspridning, säger Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist.

Förra veckan införde Region Norrbotten drop-in-tester, vilket sannolikt även bidragit till att antalet bekräftade fall har tredubblats på en vecka. Det finns samtidigt en konstaterad samhällsspridning i Kalix, och det är därför oerhört viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
– Vi ser att många inte följer rekommendationerna om att exempelvis att hålla avstånd till andra, säger Charlotte Sundqvist biträdande stabschef för krisledningsstaben.
Kalix kommun har ännu ingen smitta på något äldreboende, men för att det ska hålla i sig måste alla fortsätta att göra rätt

En uppmaning inför midsommar

Under midsommarafton umgås människor i större utsträckning och risken att slappna av är överhängande, med anledning av detta har Kalix kommun en uppmaning till alla som bor och vistas i Kalix kommun.
– Nu är de viktigare än någonsin att vi följer de rekommendationer som finns. Det gäller alla, för att vi ska minska smittspridningen, deklarerar Reine Sundqvist.