Gymnastik är en del av arbetsdagen på dagcenter.
Gymnastik är en del av arbetsdagen på dagcenter.

På Dagcenter jobbar 25 arbetstagare tillsammans med sex handledare och fyra personliga assistenter i personalen. Flera av arbetsuppgifterna går ut på att sortera saker vilket är uppskattat både av arbetstagarna och av arbetsgivarna.

En av arbetsgivarna är Kalix kommun som samlar in papper och urbrunna värmeljus som sedan återvinns på Dagcenter.

Många varierande arbetsuppgifter på Dagcenter.

Pappersskräp blir djurströ

Det papper som samlas in från kommunens verksamheter strimlas till pappersremsor som sedan förs till Ponderosa där det används som strö i djurens boxar. Arbetstagarna är delaktiga i hela processen från hämtning av papper till lämning av strö och då passar vi även på att besöka djuren tillsammans. Pappersskräpet kan förstås innehålla en del information av lite känsligare karaktär och handlas därför under sekretess.

Innan pappret är strimlat, under raster med mera, låser vi in det i ett särskilt rum så att det inte ligger framme och när de är framme finns alltid en personal närvarande, förklarar Sandra Nilsson Björn.

Arbetstagare på dagcenter sorterar värmeljushållare.

Sopsortering ger jobb

En annan viktig och också omtyckt arbetsuppgift på Dagcenter är att sortera de använda värmeljushållare som samlats in på Kommunhuset, Torggården och JUC. Det gäller att separera själva koppen från hållaren till veken så att de kan återvinnas på rätt sätt. Eventuellt överblivet stearin tar de själva hand om och stöper nya ljus av.

Sortering som legoverksamhet

Ibland avlastar man också JUC i deras arbete med Modulsystem. Här handlar det om att sortera skruvar och plastskydd. Då många av arbetstagarna inte kan räkna utgår de från mallar med ett visst antal bilder av det som ska sorteras. På så sätt vet arbetstagarna många av varje sort som ska packas i varje påse, som sedan kontrollräknas och svetsas ihop innan leverans tillbaka.

Pysselstund på Dagcenter

Inte bara jobb

Men det är inte bara hårt jobb på Dagcenter, här handlar det också om gemenskap och att ha roligt och utvecklas tillsammans. Det blir en hel del musik, sång, dans, gymnastik och pyssel av olika slag.
– Mycket styrs av årstid, väder, utbud och av intresse. Vi planerar också hela tiden in nya aktiviteter för vi vill få brukarna att våga mer och prova på nya saker, berättar Sandra och ger ett exempel:
– Nu övar vi bland annat inför en kvällsaktivitet med melodifestivaltema, där de sedan bjuder in nära och kära och boendepersonal för uppvisning.