Det är både livsfarligt och olagligt att gena över järnvägen, ändå är det många som gör det i Kalix. Tågen är i dag både tystare och snabbare än vad många tror, och riskerna med att befinna sig på ett trafikerat spår är stora.

Som ni säkert vet är det olagligt att vistas på och korsa järnvägsspår. Dessutom är det helt enkelt livsfarligt, man kan bli påkörd av tågen eller komma i närheten av kontaktledningar som innehåller 16 000 volt. Det är även ett problem för lokförarna som riskerar att köra på personer eftersom de inte har möjlighet att stanna i tid. Trafikverket kan också tvingas att stoppa trafiken om vi får rapporter om att personer rör sig på spåren. Du får enbart korsa järnvägsspåren vid de särskilda övergångarna!

Många rapporter

Tyvärr får Trafikverket in rapporter om att många genar över järnvägen i Kalix kommun. Störst är problemet vid det gamla elljusspåret. Det är både gående, skidåkare och personer på skoter som tar en olaglig och livsfarlig väg över järnvägen. Flera av de stängsel som Trafikverket har satt upp – för att förhindra spårspring samt renar och vilt på spåren – klipps också sönder. Det innebär att Trafikverkets entreprenörer måste åka ut och reparera dem gång på gång.

Underskattar riskerna

Varje dag genar personer över spår eller går under nerfällda bommar. Årligen omkommer 70–110 människor på grund av att de har befunnit sig på spårområdet. Många av dem har underskattat riskerna och kanske bara försökt vinna någon minut genom att ta en genväg.

Läs mer om hur du vistas säkert vid järnvägsspår på Trafikverkets hemsida.