Skip to content
Sök

Livsfarligt att gena över järnvägsspåren

Allt för många genar över järnvägsspåren i stället för att gå till ett säkrare övergångsställe – en olaglig handling och en livsfarlig chansning.

Det är förenat med livsfara att befinna sig på eller invid järnvägsspåren. Hur lockande det än kan verka att gena över järnvägsspåren ska man komma ihåg att det är förbjudet och förenat med livsfara. I Kalix är problemet med spring över järnvägsspåren kanske störst vid den gamla entrén till Rammelbergets elljusspår. Här finns stängsel längs spåren för att skydda och hindra men ansvariga på BDX meddelar att stängslet ofta klipps upp för att göra det möjligt att passera ändå. Detta är inte bara förbjudet utan också livsfarligt och den som klipper hål riskerar också att utsätta andra för livsfara.

Tänk på att:

  • Det är olagligt att beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde (Järnvägslag (2004:519) kap. 9 1§)
  • Det innebär mycket stor risk för allvarliga kroppsskador och dödsfall.
  • Lokförarnas skräck – det är inte roligt att behöva vara rädd för att köra på en människa och i värsta fall ett trauma att leva med om olyckan varit framme.
  • Det finns risk att du orsakar stora skador för tågtrafiken vilket kan bli kostsamt både för företaget och för dig som orsakat skadorna.

För att ta sig till Rammelbergets elljusspår på säkrast möjliga sätt bör du välja Myrskatavägen och följa skyltningen mot elljusspår.

Moderna tåg är tysta och snabba och svåra att upptäcka i tid. I Kalix kommer det dessutom snart att bli en ökad trafik på järnvägsspåren då persontrafiken kommer igång nästa år. Man räknar då med att det kommer att gå 12 planerade turer genom Kalix varje dag, plus ett antal provtåg och annat som inte går enligt tidtabell.

Läs mer om din säkerhet vid järnväg på Trafikverkets webbplats.

Nytt resecentrum i Kalix

Det byggs också ett nytt resecentrum för persontrafiken på Haparandabanan. Hit kommer man att kunna ta sig över Vitvattenvägen, mitt emot Skogskyrkogården.

Läs mer om resecentrum i Kalix.