En kostnadsfri föreläsningsdag för dig som jobbar med omsorgsbehövande äldre människor.

Plats: Kalix Folketshus, Bergön
Datum: 28 november 2017
Tid: 10.00-16.00

10.00–12.00 Att utveckla omvårdnad i ett nära ledarskap?

Astrid Norberg, professor emerita och leg. Sjuksköterska, föreläser om hur vi kan utveckla vården i ett nära ledarskap med fokus på äldreboenden. Hon hänvisar till aktuell forskning. Kunskapen går att applicera på omvårdnad inom socialförvaltningens områden.

12.00–13.00 Lunch (finns att köpa i närområdet)

13.00–14.00 Mänskliga behov och ett värdigt liv för äldre personer.

Catharina Melander, doktorand och specialistsjuksköterska inom vård av äldre, föreläser om vikten av att skapa möjligheter för mänskliga behov för att kunna stödja ett värdigt liv för äldre personer. Hon kopplar detta sedan till sin egen forskning om personer med demens som bor på vård- och omsorgsboende.

14.00–14.45 Vård och omsorg av äldre med stöd av välfärdsteknologi, utmaningar och möjligheter.

Professor Stefan Sävenstedt berättar om vilka erfarenheter det finns av utmaningar och möjligheter i utvecklingen av vården och omsorgen av äldre människor med stöd av modern informations teknologi.

14.45–15.05 Framtiden är här

Agneta Granström Regionråd ger oss inspiration och input.

15.15–16.00 Paneldebatt

Finns det särskilda behov hos personer med hög ålder som bör uppmärksammas
i en äldreplan?
I debatten finns deltagare från dagens arrangörer och föreläsare.

Kaffe finns från 09.30 samt 15.00–15.15

Dagen är kostnadsfri
Du kan också gå del av dag/ föreläsning.

Du anmäler dig via vårt webbformulär "Anmälan till kunskapsdag i Kalix".

Vid frågor ring: Malin Drugge på 073-087 16 70

Varmt välkommen
Kalix Kommuns Socialförvaltning och Norrbottens kommuner i samverkan.