Skip to content
Sök

Kalix kommuns anhörigstödjare lotsar anhöriga till rätt stöd

Alla som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, funktionshindrad, har ett missbruk eller psykisk ohälsa har rätt till stöd. Nu finns den nya tjänsten anhörigstödjare som ska ge råd och lotsa anhöriga till rätt stöd.

Anhöriga kan behöva stöd från socialtjänsten på olika sätt, i Kalix kommun kan detta ges av olika aktörer och verksamheter beroende på behov och målgrupp.
Kalix kommuns anhörigstödjare lotsar och ger råd till enskilda, anhöriga eller närstående och kan hjälpa till med följande:

  • vem du kan vända dig till för mer information för exempelvis ansökan om insatser, ledsagning, avlastning, växelvård, dagverksamhet, hemtjänst, trygghetslarm, samtalsstöd eller hur du kommer i kontakt med exempelvis patientföreningar.
  • att utifrån intresse och behov anordna gruppträffar för anhöriga. Syftet med träffarna är att anhöriga får möta andra i liknande situation, utbyta kunskaper, erfarenheter och skapa gemenskap.
  • att starta upp anhöriggrupper om efterfrågan finns där den enskilde, anhöriga eller närstående kan gå med för gemenskap/kontakt med andra i liknande situation samt för att ta del av information.
  • hembesök där ni i lugn och ro kan få möjlighet att prata och beskriva er situation.

Anhörigstödjaren ger inte råd i juridiska, medicinska eller terapeutiskt frågor utan lotsar er vidare till rätt instans.

Anhörigstödjaren går att nå via Kalix kommuns växel, 0923-650 00, måndagar och onsdagar klockan 08.00–12.00 eller via socialnämnden@kalix.se.

Läs mer i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SOL.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 08:00