I våras annonserade Kalix kommun ut en ny tjänst – trygghets- och preventionssamordnare. Malin Åberg sökte och fick jobbet. – Jag tycker att det är jättebra av Kalix kommun att satsa på ett förebyggande arbete, det vinner både individen och samhället på.

Att Kalix kommun satsar på en trygghets- och preventionssamordnare beror på att man ser ett stort behov, mycket på grund av att psykisk ohälsa och droger ökar bland unga i hela landet. Trygghets- och preventionssamordnaren ska, i samverka med bland andra fritidsgården Frizon, ungdomsmottagningen, Familjecentralen, polisen och föreningar, jobba för att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och otrygghet bland framför allt barn och unga.

Ser samarbete som avgörande

Malin Åberg är i grunden lärare i samhällsvetenskap och historia men har de senaste tio åren jobbat med verksamhetsutveckling och varit enhetschef på EKB, Enheten för ensamkommande barn, i Älvsbyns kommun. Tjänsten som trygghets- och preventionssamordnare på Kalix kommun tillträdde hon den 12 augusti.
– Just nu arbetar jag med att kartlägga vad som gjorts och görs inom området och jag har redan förstått att det görs en hel massa bra saker som jag gärna vill lyfta, berättar Malin.

Malin har också redan kommit i kontakt med några av de som arbetar med dessa frågor men hon ser fram emot att träffa fler och etablera nära samarbeten.
– Jag kommer förstås att jobba nära fritids- och kulturförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen men jag vill också ha ett bra samarbete med polisen, föreningar, organisationer, Familjecentralen, ungdomsmottagningen med flera. Än har jag inte hunnit vara så utåtriktad men min dörr står öppen och jag vill gärna att alla som har tips och idéer hör av sig.

Kontaktuppgifter till trygghets- och preventionssamordnaren

Malin Åberg

malin.aberg@kalix.se

073-0437612