Som socionom möter du ofta människor i svåra situationer i livet. Målet är att ge hjälp och stöd för att åstadkomma en förändring i positiv riktning.

Kalix kommun behöver under 2017 anställa ett flertal utbildade socionomer, håll utkik på sidan Våra lediga jobb.