Torsdag den 10 november träffades barnfamiljer i Kalix med barn från 0-6 år på Prästgården, bredvid Kalix kyrka. Nyanlända och gamla Kalixbor umgicks och hade trevligt tillsammans.

Totalt kom 30 personer till träffen, som invigdes av vice kommunalråd Jan Nilsson (S). Syftet med träffarna är att hitta nya mötesformer där barnfamiljer utbyter erfarenheter i sitt föräldraskap, upplever trevlig samvaro samt visar vad Kalix kommun har att erbjuda.

Tillsammans är ledordet för träffarna, som består av lek, sång och pyssel, fika. Varje träff avslutas med en gästföreläsning. 
Familjecentralens öppna förskola är initiativtagare till projektet, som genomförs i samarbete med med socionom, Nederkalix församlings öppna förskola, volontärer och nyanlända kvinnor.

Förhoppningen är att allt fler barnfamiljer ska upptäcka integrationsträffarna, som hålls ytterligare fyra gånger innan årsskiftet: 17 november, 24 november, 1 december och 8 december. Träffarna gör uppehåll under jul och nyår, men fortsätter med 18 torsdagsträffar under våren 2017 med start den 19 januari.