Kalix kommuns informationsansvarige, Reine Sundqvist, besökte inspirationsdagen om digital beroendevård för att få veta mer om hur arbetet med barn och familjer i familjer med beroendeproblematik kan se ut.