I anslutning till Krisberedskapsveckan 2018 skickar MSB ut en broschyr med information om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer till samtliga hushåll i landet.

Vad handlar det om?

Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Varför är informationen viktig?

Informationen är ett verktyg för att du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. Ansvaret för Sveriges säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här.

Som ett komplement till broschyren finns också MSB:s webbplats för privatpersoner dinsäkerhet.se med fördjupande texter, frågor och svar, filmer, poddradioavsnitt och översättningar av broschyren till flera olika språk.


Se veckans program och svara på våra tipsfrågor för chansen att vinna fina säkerhetsrelaterade priser!