Den 6-12 maj är det dags igen för Krisberedskapsveckan, MSB:s årliga kampanj som genomförs runtom i landets kommuner för att öka människors beredskap inför samhällskriser. I år riktar kampanjen särskilt in sig på unga, 13-19 år.

I år kommer vi ha fokus på att nå unga. Målet är att öka kunskapen hos unga om hur olika kriser kan påverka oss, men också sprida kunskap om vad hemberedskap är, hur man ska agera vid ett viktig meddelande till allmänheten (VMA) och att det är Sveriges Radio P4 som gäller för viktig samhällsinformation vid kriser.

Vad skulle du göra om om din vardag vändes upp och ner?

Någon gång händer det – frågan är bara när. Elen försvinner. Ingen vet hur länge.
Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de
allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Läs mer på dinsäkerhet.se

Program

Vi kommer under hela veckan att ha aktiviteter på Furuhedsskolan och fritidsgården Frizon.