Kalix kommun inbjuder vårdnadshavare och andra vuxna som har föräldrarollen till barn i åldern 3–12 år till kostnadsfri ABC föräldrastödsutbildning.

Under ledning av utbildade gruppledare träffas föräldrar vid fyra tillfällen om 2,5 timmar per gång för att samtala om hur relationerna i familjen kan stärkas, hur stress och konflikter kan förebyggas.

Vårens grupper startar i månadsskiftet februari/mars. Anmäl dig via vår anmälningssida här på www.kalix.se, senast 14 februari. På ABC-sidan finns även länkar till ytterligare information om ABC – Alla Barn i Centrum.

Välkomna!