Skip to content
Sök

Hemtjänsten får bra betyg

För första gången mäts och presenteras i år Hemtjänstindex där samtliga kommuner i Sverige analyseras och Kalix kommuns hemtjänst får bra betyg.

Hemtjänstindex väger samman relevanta mätningar, fakta och statistik och kan på så sätt ge en helhetsbild av hur bra en kommun är på att leverera hemtjänst, utifrån seniorernas perspektiv. Detta resulterar i en rankinglista där Kalix kommun får plats 88 av 290 kommuner, och placerar sig som tredje bästa kommun i länet.

Hemtjänstindex fångar upp hela processen, från att behov av hemtjänst uppstår, via ansökan, biståndsbeslut och uppstart till utförande av hemtjänsten. Tanken är att indexet därmed ska göra det enkelt för kommuner att se vad som behöver göras för att höja kvaliteten.
– Vi är förstås väldigt glada att vi får så bra betyg, men vi jobbar samtidigt ständigt för att utveckla och förbättra, för så väl seniorerna som nyttjar våra tjänster som för medarbetarna som gör det möjligt, berättar Emma Ekholm, kvalitetsutvecklare äldreomsorgen, Kalix kommun.

Läs mer på www.hemtjanstindex.se