Skip to content
Sök

Funktionshinder i landsbygdsmiljö

I forskningsprojektet "(O)Möjligheternas landsbygd?" samlas kunskap kring vardagsliv och funktionsnedsättning i landsbygdsmiljö och mindre orter. Som en del i arbetet bjuds fredag den 13 oktober allmänheten till en workshop i Kalix kommunhus.

Bakom forskningsprojektet står Susanne Stenbacka, docent vid Kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet samt Cecilia Bygdell, filosofie doktor vid Upplandsmuseet.

Workshoppen sker mot bakgrund av intervjuer som gjordes i Kalix den 9-12 oktober.
Slutsatser tagna utifrån intervjuerna presenteras i dialog med workshoppens deltagarna.

Plats: Sessionssalen, Kalix kommunhus, Nygatan 4.
Dag: Fredag den 13 oktober
Tid: 13.00–15.00

Forskningsprojektet (O)Möjligheternas landsbygd? Om praktik och deltagande i rurala miljöer med ett funktionalitetsperspektiv. / Spaces for variation? Towards a practice-based and spatial understanding of disability är finansierat av forskningsrådet FORMAS.

Deltagarna bjuds på kaffe alternativt te med tilltugg. Är du intresserad av att delta anmäler du detta till cecilia.bygdell@upplandsmuseet.se.

Varmt välkomna!