Skip to content
Sök

Fortsatt besöksförbud på Kalix kommuns särskilda boenden för äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre i Kalix kommun för att förhindra spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt besöksförbud på särskilda boenden för äldre i Kalix kommun. Förbudet gäller från den 17 februari till och med den 28 februari, på samtliga särskilda boenden i kommunen. Beskedet kom efter att Kalix kommun gjort en hemställan, en formell begäran, till Smittskydd Norrbotten och Folkhälsomyndigheten med anledning av att samhällssmittan fortfarande är stor i Kalix.

Avvakta med besök även efter besöksförbudet slutar gälla

– Vi vet att besöksförbud är en inskränkning både för de boende och för deras anhöriga men under rådande omständigheter vill vi trots det uppmana alla att avvakta med besök på våra särskilda boenden för äldre, berättar Anna-Lena Andersson, socialchef. Ambitionen är att lätta på restriktionerna så snart rapporter visar att samhällssmittan ligger mer stabilt på en låg nivå.

I dagsläget har vi ingen konstaterad smitta på något av Kalix kommuns särskilda boenden för äldre.