Skip to content
Sök

Försörjningsstöd och andra ärenden via e-tjänst

Utifrån rådande omständigheter med Covid-19 uppmanas alla personer som vill och har möjlighet att ansöka om försörjningsstöd göra det via kommunens e-tjänst.

För att använda tjänsten behövs Bank-id. Tänk på att lämna in en komplett ansökan och skicka med alla handlingar som styrker de kostnader som du ansöker om.

E-tjänsten för försörjningsstöd hittar du i e-nämndens portal. Här finns även en mängd andra e-tjänster som gör det möjligt för dig att utföra ärenden från ditt eget hem.